Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Górzno
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej
własnością Gminy Górzno
04.01.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu
03.01.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2018 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w
2018 roku.
28.12.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu
07.11.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieokreślony
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w
trybie przetargowym na czas nieokreślony
26.10.2017 więcej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
24.10.2017 więcej
OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie w dniu 12 października 2017r. w którym wyłoniono oferenta na realizację zadania publicznego w 2017 roku
OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego
w Urzędzie Gminy w Górznie w dniu 12 października 2017r. w
którym wyłoniono oferenta na realizację zadania publicznego w
2017 roku
12.10.2017 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2017 roku.
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w
2017 roku.
18.09.2017 więcej
Protokół ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z dnia 11 września 2017 roku
Protokół ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych z dnia 11 września 2017 roku
12.09.2017 więcej
Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Górzno
Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy
Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
21.08.2017 więcej
12