Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu
19.07.2019 więcej
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o pow. 0,5949 ha
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi
Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o pow.
0,5949 ha
15.07.2019 więcej
Wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą
Wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie
umowy z dotychczasowym najemcą
15.07.2019 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GÓRZNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GÓRZNO o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.
24.06.2019 więcej
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanych nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanych
nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka
Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207
ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha
14.06.2019 więcej
OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie w dniu 13 czerwca 2019r. w którym wyłoniono oferenta na realizację zadania publicznego w 2019 roku.
OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego
w Urzędzie Gminy w Górznie w dniu 13 czerwca 2019r. w którym
wyłoniono oferenta na realizację zadania publicznego w 2019
roku.
13.06.2019 więcej
INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji
KonMakursowej
12.06.2019 więcej
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
04.06.2019 więcej
Obwieszczenie WI-S.7820.60.2016.GA(MP)zm.
Obwieszczenie WI-S.7820.60.2016.GA(MP)zm.
29.05.2019 więcej
Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno.
Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do najmu w
trybie przetargowym na czas nieokreślony położonych we wsi
Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno.
21.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się