Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Górzno z dnia 09 października 2018r.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Górzno z dnia 09 października
2018r.
09.10.2018 więcej
Ogłoszenie - przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019
Ogłoszenie - przeprowadzenie konsultacji projektu Programu
współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019
04.09.2018 więcej
O B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E
09.08.2018 więcej
O B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E
09.08.2018 więcej
Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno.
Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do najmu w
trybie przetargowym na czas nieokreślony położonych we wsi
Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno.
01.06.2018 więcej
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym Najemcą.
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej w najem- przedłużenie
umowy z dotychczasowym Najemcą.
21.05.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Górznie
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w
Górznie
04.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2018r.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2018r.
25.04.2018 więcej
OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie w dniu 17 kwietnia 2018 r. w którym wyłoniono oferenta na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego
w Urzędzie Gminy w Górznie w dniu 17 kwietnia 2018 r. w
którym wyłoniono oferenta na realizację zadań publicznych w
2018 roku.
17.04.2018 więcej
INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
INFORMACJA o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji
Konkursowej
16.04.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się