Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej częściowo w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej częściowo w
dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
01.12.2017 więcej
Najem, na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha
najem, na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości
położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej
własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha
04.10.2017 więcej
Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno
Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie
przetargowym na czas nieokreślony położonej we wsi Górzno
obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno
11.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej w najem
wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej w najem- przedłużenie
umowy z dotychczasowym najemcą
08.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę
wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę-
przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
08.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą
wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie
umowy z dotychczasowym najemcą
31.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oddanych w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oddanych w dzierżawę-
przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
24.02.2017 więcej