Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej częściowo w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej częściowo w
dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
01.12.2017 więcej
Najem, na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha
najem, na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości
położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej
własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha
04.10.2017 więcej
Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno
Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie
przetargowym na czas nieokreślony położonej we wsi Górzno
obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno
11.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej w najem
wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej w najem- przedłużenie
umowy z dotychczasowym najemcą
08.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę
wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę-
przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
08.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą
wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie
umowy z dotychczasowym najemcą
31.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oddanych w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oddanych w dzierżawę-
przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą
24.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się