2016-12-21

Kierownictwo Jednostki

Wójt Gminy - Waldemar Sabak

p.o. Sekretarz Gminy - Paweł Guba

Skarbnik Gminy - Grażyna Szewczyk