Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą
Wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie
umowy z dotychczasowym najemcą
02.11.2018 więcej
Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanych nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanych
nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka
Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207
ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha.
19.09.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu
08.08.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanych nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha.
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanych
nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka
Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207
ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha.
04.07.2018 więcej
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni 1,5 m2: w zabudowanych nieruchomościach nr: 3, 463/2, 222/1, 487 położonych odpowiednio w Górznie obręb Górzno, Samorządkach, Łąkach i Uninie oraz w niezabudowanych nieruchomościach nr: 476/2 położonej w Reducin i 476/2 położonej w Goździk. Przedmiotowe nieruchomości są własnością Gminy Górzno.
przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni 1,5
m2: w zabudowanych nieruchomościach nr: 3, 463/2, 222/1, 487
położonych odpowiednio w Górznie obręb Górzno,
Samorządkach, Łąkach i Uninie oraz w niezabudowanych
nieruchomościach nr: 476/2 położonej w Reducin i 476/2
położonej w Goździk. Przedmiotowe nieruchomości są
własnością Gminy Górzno.
28.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się